Algemene voorwaarden

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Hoplakee en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Hoplakee. Hoplakee is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hoplakee dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Prijzen / Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Hoplakee zijn vrijblijvend en Hoplakee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties, tenzij dit expliciet anders vermeld wordt.

Bestelling

Bestellingen worden binnen 1 tot 4 werkdagen afgeleverd. Bestellingen geplaatst in het weekend, worden op maandag verwerkt. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht. De bestelling zal dan de eerstvolgende werkdag worden verwerkt.

Vanwege het weer zoals sneeuw en gladheid, kan het gebeuren dat uw bestelling langer onderweg is.

Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Hoplakee contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Levering

Artikelen worden verzonden via PostNL als Hoplakee de betaling ontvangen heeft. Wanneer er bij een product staat dat de prijs inclusief verzendkosten is, wordt verzending binnen Nederland bedoeld.
Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform PostNL. Neem voor bestellingen naar het buitenland a.j.b. eerst contact met ons op i.v.m.
de aangepaste verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen (ivm gewicht van het pakket en de verzendkosten).

De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

Indien je niet thuis bent als een pakket bij je wordt aangeboden krijg je in alle gevallen de gelegenheid dit op te halen bij een vestiging van PostNL bij jou in de buurt.

Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Hoplakee is verzonden, wacht Hoplakee voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen
4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door PostNL wordt afgeleverd.
Voor zendingen waarvan wij bewijs kunnen overleggen dat het door het transportbedrijf is verstuurd en bezorgd zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen die daarna worden gemeld.

De door Hoplakee opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door ons worden teruggestort.

Indien een bestelling op een werkadres van de besteller wordt afgeleverd, is Hoplakee niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketten binnen dat bedrijf.

Voor het bezorgen van grote meubels werken wij met een koeriersbedrijf / transportbedrijf. Wij nemen dan telefonisch kontakt met u op, om samen een afleverdag af te spreken.

Betaling

- PayPal (wordt direct verwerkt)
- iDEAL (wordt direct verwerkt)
- Rembours (wordt direct verwerkt)
- Creditcard (Mastercard, Visa)
- Mistercash (België)
- Sofortbanking (Duitsland)
- Bankoverschrijving (duurt circa 1-2 werkdagen)
- Kontant (alleen mogelijk indien u komt afhalen)
- Hoplakee cadeaubon

Alle betaalmethoden hebben hun eigen voorwaarden. Klik hier voor meer info over onze betaalmogelijkheden.

Contant bij afhalen

Het is ook mogelijk, om je bestelling op afspraak te komen afhalen. (Je betaalt dan uiteraard geen afleveringskosten)
Bij afhalen van je bestelling dien je het bedrag contant aan ons te voldoen.      
Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij niet veel wisselgeld in huis, wij vragen je dan ook zoveel mogelijk met gepast geld te betalen.
Betalen per pin is op dit ogenblik nog niet mogelijk. Cheques worden door ons niet aangenomen.

Het is ook mogelijk om je bestelling onder rembours te laten leveren. (contante betaling aan postbode).
De leveringskosten voor een rembourszending zijn niet hetzelfde als een 'standaard' pakketzending.
De leveringskosten voor rembours bedragen € 12,95 per bestelling. Rembourszendingen met PostNL kunnen enkel binnen Nederland worden verstuurd.
Bij alle zendingen die op deze manier worden verstuurd, zal eveneens een handtekening bij ontvangst worden gevraagd.
Helaas is het niet mogelijk om een bestelling onder rembours te versturen naar België, aangezien PostNL alleen pakketten in Nederland onder rembours verzendt.

Voor bedrijven is het tevens mogelijk om op rekening te betalen. Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. De betalingstermijn is 14 dagen.
Bij achterstallige betalingen kan Hoplakee de uitvoering van een bestelling weigeren.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Hoplakee verschuldigd is, hebt voldaan.
Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

Reclames

Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en niet beschadigd zijn. Indien dit niet het geval is, breng Hoplakee daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering. Doe dit schriftelijk of per e-mail, je bent als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Hoplakee retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Indien het artikel beschadigd is, neem dan eerst contact met ons op om te overleggen. Zonder eerst te overleggen, kunnen wij niet tot vergoeding overgaan betreffende de verzendkosten van het retoursturen van het beschadigde artikel.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hoplakee de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Echter moeten wij (Hoplakee) wel in de gelegenheid worden gesteld, om dit binnen enkele werkdagen voor u te kunnen oplossen.

Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij transport, of maak een notitie op de aftekenlijst van de chauffeur waar je tevens ook je handtekening plaatst.
Wij controleren elk artikel en iedere zending voor deze bij ons de deur uitgaat. Stel je toch schade vast aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk
op de hoogte te brengen. (direct na levering) Indien mogelijk vragen we je ons een foto door te mailen en daarbij een duidelijke omschrijving te geven van het beschadigde artikel of zending. Gooi nooit de postverpakking weg voordat je hebt vastgesteld dat de zending in goede staat is. Neem altijd contact op wanneer je een zending retour stuurt.

Retourzendingen

Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Hoplakee zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.

Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Hoplakee retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden.
Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Hoplakee worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand.
Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Hoplakee kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer.
Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Niet retourneren voordat u van ons een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Verzendkosten bij retourneren kunnen niet bij Hoplakee worden geclaimd (deze zijn voor rekening van de klant).
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. De door ons initieel gemaakte verzendkosten van 6,95 euro of speciale transportkosten van meubels worden niet gecrediteerd.
Indien je een gedeelte van de bestelling terugstuurt, en je bestelwaarde komt dan onder het gratis verzendkostenbedrag. Zal er door ons een verrekening plaatsvinden van de verzendkosten a 3,95 euro, en in mindering worden gebracht op het te crediteren bedrag.

Wij raden je aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen. Hoplakee is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten.

Indien je binnen deze gestelde periode het artikel niet hebt teruggezonden is de koop gesloten. Retourzendingen na deze periode zullen dan ook door Hoplakee niet meer worden geaccepteerd.

Een retourzending dient verstuurd te worden naar Hoplakee, Venusstraat 50, 2314 BH Leiden o.v.v. het order- of factuurnummer en je bank- of girorekeningnummer.
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

Hoplakee behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd door schuld anders dan Hoplakee of de leverancier van het artikel.

Voor omruilingen voor een ander artikel, zullen wij administratie en handelingskosten van 2,95 doorberekenen.

Meubelen zoals ledikantjes, juniorbedden en kasten kunnen niet worden geruild.

Artikelen die gratis d.m.v een actie zijn bijgeleverd, dienen bij een retour ook teruggestuurd te worden in de originele verpakking. Anders zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen.

Aansprakelijkheid

Alle producten die in het assortiment van Hoplakee zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. In geval van klachten kun je je altijd tot Hoplakee wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Hoplakee sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Hoplakee doet er alles aan om de afbeeldingen van de producten werkelijkheidgetrouw te maken. De klant dient echter rekening te houden met geringe kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van Hoplakee te verlangen. Wij stellen ons nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het gebruik van door ons geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan is. Voorbeelden hiervan zijn, maar beperken zich niet tot: het niet goed functioneren van het artikel, verkeerde gebruiksinstructies of bijvoorbeeld verkeerd gebruik van het artikel.

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van Hoplakee gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De klant is verantwoordelijk voor het duidelijk en juist doorgeven van het afleveradres, (een postbusadres is niet toegestaan), bij het tot stand komen van de overeenkomst.
Schade ten gevolge van het doorgeven van een foutief afleveradres door de klant aan Hoplakee komt volledig voor rekening en risico van de klant.

Hoplakee is niet aansprakelijk wanneer er door de klant op het allerlaatst een ander afleveradres wordt opgegeven doormiddel van een notitie op de deur of aan de chauffeur als wat in eerste instantie aan ons (Hoplakee) en het transportbedrijf is doorgegeven.
Je dient Hoplakee vooraf hier altijd schriftelijk van op de hoogte te stellen.
Wanneer de klant zelf de pakketten weer transporteert naar het in eerste instantie opgegeven (eigen adres) afleveradres aan Hoplakee, komen alle reclamaties zoals breuken en beschadigingen die tijdens eigen transport kunnen ontstaan aan de meubels of pakketten te vervallen en komen volledig voor rekening en risico van de klant.

Overmacht:

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hoplakee in geval van overmacht het recht om,naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hoplakee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hoplakee kan worden toegerekend,omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

De garantie

Hoplakee geeft, als het van toepassing is, eventuele fabrieks garantie op de aangekochte artikelen, tenzij anders aangegeven.
De garantie geldt niet indien je wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Hoplakee niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

Vragen / klachten

Mocht je vragen of klachten hebben over de door jou aangekochte artikelen, dan verzoeken wij je om ons hierover per e-mail info@hoplakee.nl te berichten.
Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, bericht.

Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hoplakee in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hoplakee gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hoplakee kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy Policy Hoplakee

Je gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Hoplakee. Hoplakee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, en zullen je gegevens niet aan derden verkopen. Hoplakee zal uitsluitend je gegevens aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren
van jouw bestelling. Voor overige doeleinden zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Mocht je door derden aangesproken worden, onder het gebruik van onze naam (of uit onze naam), neem dan graag contact met ons op hierover.

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

Disclaimer

De inhoud van deze website, in beeld en geschrift, is eigendom van Hoplakee en niets hiervan mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hoplakee.
Dit geldt voor alle tekstuele content alswel al het foto-en beeldmateriaal. Mocht dit materiaal of een deel hiervan in on- of offline media worden aangetroffen, anders dan toebehorend tot Hoplakee, dan zullen hier altijd juridische maatregelen op volgen en wordt hiervan een melding bij Google gemaakt.